KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI KEMENTERIAN NEGARA

PERATURAN PRESIDEN TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS,

DAN FUNGSI KEMENTERIAN NEGARA SERTA SUSUNAN

ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI ESELON I

KEMENTERIAN NEGARA.

Download Dokumen: Klik Disini